نرم افزار مترجم پارس

 


 


نرم افزار مترجم پارس 
يك سيستم ترجمه ماشينی است كه متن انگليسی را به جمله های فارسی ترجمه می نمايد

اولين نگارش تجاری مترجم در شهريور ماه 1376 به عموم عرضه گرديد و به روز رسانی نگارش ارتقاء يافته مترجم پارس در خرداد ماه 1393 ارائه شده است 

ورودی مترجم پارس، تايپ متن انگليسی يا انتقال متن از يك فايل می باشد

در حال حاضر، موتور مترجم پارس قادر به شناسايي و تجزيه بيش از يك ميليون و پانصدهزار واژه عمومي و اصطلاحات تخصصي متداول در 38 رشته علمی است 

بانك واژگان و اصطلاحات مترجم پارس همواره در حال بهينه شدن و ارتقاء توسط همكاران ما در مراكز علمی و دانشگاهی می باشد

در خط مشی مبنا، کاربران مترجم پارس می توانند نگارش های ارتقاء يافته نرم افزار را با قيمت مخصوص و امكان استفاده از  تخفيف ويژه اعضا تهيه نمايند
 

Custom Searchترجمه سريع
فارسی به انگلیسی -    برنامه آینده
ترجمه
انگليسی به فارسی - تخصصی

ديکشنری تخصصی 38 رشته
مهندسي، پزشکی و علوم انسانی
 
 
 


نقشه سايت
حمايت كنندگان
محصولات
يادگيری الكترونيكی
پيشنهاد همكاری
مراكز ترجمه ماشينی
سايت هاي ايرانی

فروشگاه
پرسش و پاسخ
سيستم مورد نياز