نرم افزار مترجم پارس

 

 


نرم افزار مترجم پارس
يك سيستم ترجمه ماشيني است كه متن انگليسي را به جمله هاي فارسي ترجمه مي نمايد

اولين نگارش تجاري مترجم در شهريور ماه 1376 به عموم عرضه گرديد و آخرين نگارش ارتقاء يافته مترجم پارس در خرداد ماه 1393 ارائه شده است

ورودي مترجم پارس، تايپ متن انگليسي يا انتقال متن از يك فايل می باشد

در حال حاضر، موتور مترجم پارس قادر به شناسايي و تجزيه بيش از يك ميليون و پانصدهزار واژه عمومي و اصطلاحات تخصصي متداول در 38 رشته علمي است

بانك واژگان و اصطلاحات مترجم پارس همواره در حال بهينه شدن و ارتقاء توسط همكاران ما در مراكز علمي و دانشگاهي مي باشد

در خط مشي مبنا، عضوهاي مترجم پارس مي توانند نگارش هاي ارتقاء يافته نرم افزار را با قيمت مخصوص و امكان استفاده از  تخفيف ويژه اعضا تهيه نمايند
 

 

Google

Custom Searchترجمه سريع
فارسی به انگلیسی - جدید

ترجمه
انگليسي به فارسي - تخصصي

ديکشنري تخصصي 38 رشته
مهندسي پزشکي علوم انساني