محصولات

دیکشنری پارس انگلیسی فارسی

 

دیکشنری پارس جهت استفاده کاربران اینترنت برای ترجمه واژه های انگلیسی به فارسی و برعکس طراحی شده است.این دیکشنری با استفاده از بانک لغات غنی مترجم پارس توانسته نظر بسیاری از استفاده کنندگان دیکشنری را به خود جلب نماید. دامنه لغات تخصصی گردآوری شده در این پروژه کاربر را قادر می سازد که بتواند تخصصی ترین موضوعات فنی و مهندسی و پزشکی و علوم انسانی را با کمک این دیکشنری سریعتر و با دقت بیشتری مطالعه نماید.
 


نقشه سايت
حمايت كنندگان
محصولات
يادگيري الكترونيكي
پيشنهاد همكاري
مراكز ترجمه ماشيني
سايت هاي ايراني

فروشگاه
پرسش و پاسخ
سيستم مورد نياز