راهنما

 

نصب فونت فارسي

صفحات ترجمه شده مترجم پارس براي اينکه خوانده شوند نياز به نصب فونت دارند. اين فونت از استاندارد ايران سيستم براي نمايش فارسي استفاده ميکند

راهنماي نصب فونت و تنظيم مرورگر اينترنت در آدرس زير آمده است. با کليک بر روي آن و اجراي دستورات داده شده ، ميتوانيد متون ترجمه شده بخوانيد

دستورالعمل نصب فونت

 


Googleجستجو در وب  
جستجو در سايت مترجم پارس  
 


نقشه سايت
حمايت كنندگان
محصولات
يادگيري الكترونيكي
پيشنهاد همكاري
مراكز ترجمه ماشيني
سايت هاي ايراني

فروشگاه
پرسش و پاسخ
سيستم مورد نياز