مراکز ترجمه ماشيني

مجلات و کتاب ها
   
bullet Knowledge Based Systems Group

Translation Engines: Techniques for Machine Translation

Machine Translation: From Research to Real Users

Machine Translation Summit

Machine Translation: An Introductory Guide

Readings in Machine Translation

Machine Translation Systems (Studies in Natural Language Processing)

Progress in Machine Translation: Natural Language and Personal Computers

Translating and the Computer: Machine Translation Today

Recent Advances in Example-Based Machine Translation (Text, Speech and Language Technology)

Machine Translation of Languages

The (Im)Possibilities of Machine Translation (Europaische Hochschulschriften. Reihe XIV, Angelsachsische Sprache Und Literatur, Bd. 381.)

Status of machine translation (MT) technology

Progress in Machine Translation

New Directions in Machine Translation: Conference Proceedings (Distributed Language Translation, 4)

Survey on Machine Translation (Survey report)

The KBMT Project : A Case Study in Knowledge-Based Machine Translation

Linguistic Issues in Machine Translation (Communication in Artificial Intelligence Series)

Machine Translation: Linguistic Characteristics of Mt Systems and General Methodology of Evaluation

Machine Translation Today : The State of the Art (Edinburgh Information)

 

 

 

Add your link

 


Googleجستجو در وب  
جستجو در سايت مترجم پارس  
 


نقشه سايت
حمايت كنندگان
محصولات
يادگيري الكترونيكي
پيشنهاد همكاري
مراكز ترجمه ماشيني
سايت هاي ايراني

فروشگاه
پرسش و پاسخ
سيستم مورد نياز