مراکز ترجمه ماشيني

دانشگاه ها

Carnegie-Mellon (CMT)

New Mexico State University (CRL)

Brigham Young University (Translation Research Group)

University of Essex (CL/MT Research Group)

Shiraz Project Demos

 


Googleجستجو در وب  
جستجو در سايت مترجم پارس  
 


نقشه سايت
حمايت كنندگان
محصولات
يادگيري الكترونيكي
پيشنهاد همكاري
مراكز ترجمه ماشيني
سايت هاي ايراني

فروشگاه
پرسش و پاسخ
سيستم مورد نياز