محصولات

مترجم پارس - عمومي

مترجم پارس نگارش عمومي ، مي تواند مورد استفاده کليه کاربران اينترنتي قرار گيرد
در اين بسته علاوه بر برنامه مترجم يک فرهنگ لغت انگليسي به فارسي تخصصي نيز وجود دارد
اين برنامه داراي ويژگيهاي زير ميباشد

مشخصات بسته نرم افزاري

واژه شناس انگليسي به فارسي در 21 زمينه تخصصي

واژه شناس فارسي به انگليسي در 38 زمينه تخصصي

برنامه هاي جانبي
امکان ديدن معني واژه ها در تمامي برنامه هاي ويندوز با يک کليک موس برنامه جانبي
امکان اضافه کردن لغت  امکانات
ويرايشگر متن فارسي امکانات
مستقل از نوع ويندوز امکانات
قابل استفاده براي ترجمه متون خبري و توصيفي امکانات 


نقشه سايت
حمايت كنندگان
محصولات
يادگيري الكترونيكي
پيشنهاد همكاري
مراكز ترجمه ماشيني
سايت هاي ايراني

فروشگاه
پرسش و پاسخ
سيستم مورد نياز