محصولات

بوک مترجم پارس

 

بوک مخفف اول کلمات برنامه واسط کاربردی است. در حقیقت ترجمه‌ای برای واژه API در کامپیوتر می‌باشد. این نگارش بصورت خاص برای برنامه‌نویسان می‌باشد. برنامه‌نویسان می توانند با استفاده از توابع ارائه شده در این بوک امکان ترجمه متن انگلیسی به فارسی در رشته‌های تخصصی را به برنامه‌هایشان اضافه نمایند. با توجه به کاربردهای مختلف، این سرویس در سه گروه نگارش تک کاربره و سرور و اینترنتی ارائه شده است.
 


نقشه سايت
حمايت كنندگان
محصولات
يادگيري الكترونيكي
پيشنهاد همكاري
مراكز ترجمه ماشيني
سايت هاي ايراني

فروشگاه
پرسش و پاسخ
سيستم مورد نياز